WinWin Procesfinanciering

Zien of uw zaak in aanmerking komt?Leg deze nu online aan ons voor

Kostenloos procederen? Win-win Procesfinanciering maakt het mogelijk.

WinWin Procesfinanciering neemt het risico van de proceskosten en deurwaarderskosten namelijk voor haar rekening. Als vergoeding ontvangt WinWin een deel van de vordering, uitsluitend in geval van succes uiteraard.

Lees verder
Procesfinanciering Deurwaarders & Incassobureaus
deurwaarderskantoren & incassobureaus

Uw cliënt kan kostenloos procederen en tenuitvoerleggen. Terwijl úw kosten wel gewoon worden betaald, ook bij een onverhoopt verlies van de procedure.

financieel en juridisch adviseurs

Uw cliënt kan kostenloos procederen en tenuitvoerleggen. Terwijl úw kosten wel gewoon worden betaald, ook bij een onverhoopt verlies van de procedure.

advocaten

Uw cliënt kan kostenloos procederen en tenuitvoerleggen. Terwijl úw honorarium wel gewoon wordt betaald, ook bij een onverhoopt verlies van de procedure.

curatoren en banken

U kunt op kosten van WinWin openstaande en/of verpande debiteurenposten laten incasseren.

iedereen met een vordering

U hebt een vordering, maar ziet op tegen het risico van proceskosten en de verhaalbaarheid van de vordering. WinWin neemt deze risico's weg.

Rechtsbijstandsverzekeraars

Uw verzekerde heeft een juridisch harde, maar betwiste vordering. Afhandeling door en op kosten van een externe partij kan interessant zijn.

Komt uw zaak in aanmerking?Leg deze nu online aan ons voor.

Vorderingen met een belang hoger dan € 1000,00 en lager dan €150.000,- komen in aanmerking voor procesfinanciering door WinWin. Indien u een zaak wilt aanbieden, verzoeken wij u, al dan niet in overleg met uw cliënt, het vragenformulier in te vullen. Wij nemen kort daarna contact met u op.

Online voorleggen

In de media:

Procesfinanciering in het FD.

In het FD verschijnt een hoofdartikel over het wetsvoorstel massaschadeclaims en procesfinanciering.

Bekijk het artikel ›

Preferred partner:

Laat uw meerwaarde zien.

Dienstverleners die regelmatig met ons samenwerken, kunnen opteren gebruik te maken van ons partnerkeurmerk.

Lees meer ›

Contact:

Meer informatie.

Wilt u weten wat Win-win voor u kan betekenen? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op ›

© 2015 Win-win procesfinanciering. Alle rechten voorbehouden.

Back to Top