WinWin Procesfinanciering

Zien of uw zaak in aanmerking komt?Leg deze nu online aan ons voor

  • WinWin Procesfinanciering

Curatoren en banken

WinWin Procesfinanciering voor Curatoren & Banken

Op kosten van WinWin (al dan  niet verpande) debiteurenposten innen  

U bent curator,  of u bent een bank wiens klant failliet is gegaan en de debiteurenportefeuille aan u heeft verpand.  U treft in de boedel een behoorlijke debiteurenpost en wenst die snel en effectief geïnd te zien. WinWin procesfinanciering B.V. biedt dan de oplossing. Zij beoordeelt en financiert de behandeling van de portefeuille in de buitengerechtelijke fase tegen een vast overeengekomen percentage, afhankelijk gesteld van het resultaat dat in die fase wordt behaald.  Indien er dan nog vorderingen overblijven zal in overleg met u bepaald worden of het voeren van een of enkele  procedures op onze kosten nog wenselijk is.

Procesfinanciering is een risicodragende investering in de kosten van het incasseren van vorderingen. Na acceptatie van een zaak door WinWin  procedeert de boedel (of de bank) zonder risico. Als vergoeding laat de boedel (of de bank) WinWin participeren in de opbrengst van de zaak.

Indien een zaak onverhoopt niet kan worden  geind, betaalt de boedel dus niets: alsdan geldt dus dus no cure no pay.

Indien u een portefeuille debiteuren wilt aanbieden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen en garanderen wij u binnen 24 uur met de portefeuille aan de slag te kunnen. Via onze IT specialisten kunnen wij ieder boekhoudpakket laten uitlezen en hebben wij heel snel een helder beeld van de uitstaande debiteurenposten.

Voor alle vragen kunt u natuurlijk ook telefonisch of per mail contact met ons opnemen.

In de media:

Procesfinanciering in het FD.

In het FD verschijnt een hoofdartikel over het wetsvoorstel massaschadeclaims en procesfinanciering.

Bekijk het artikel ›

Preferred partner:

Laat uw meerwaarde zien.

Dienstverleners die regelmatig met ons samenwerken, kunnen opteren gebruik te maken van ons partnerkeurmerk.

Lees meer ›

Contact:

Meer informatie.

Wilt u weten wat Win-win voor u kan betekenen? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op ›

© 2015 Win-win procesfinanciering. Alle rechten voorbehouden.

Back to Top