WinWin Procesfinanciering

Zien of uw zaak in aanmerking komt?Leg deze nu online aan ons voor

  • WinWin Procesfinanciering

Schuldeisers

Procesfinanciering voor Schuldeisers

Als schuldeiser wilt u natuurlijk krijgen waar u recht op heeft. Maar dat vergt vaak behoorlijk wat financiële armslag. En brengt een kostenrisico met zich mee. WinWin biedt u de oplossing.

Iedereen met een vordering hoger dan € 1000,00 en lager dan € 150.000,00 komt in aanmerking voor Procesfinanciering.

WinWin neemt úw kostenrisico voor háár rekening

WinWin staat voor voordeel. Voordeel voor u, en voordeel voor WinWin. Uw voordeel bestaat uit het verleggen van het risico naar een derde, terwijl WinWin voordeel heeft door mee te mogen delen in het resultaat dat behaald wordt. No cure no pay in de zuiverste vorm dus.

Werwijze WinWin

De werkwijze van  WinWin Procesfinanciering is simpel:

  • WinWin beoordeelt iedere aan haar voorgelegde kwestie
  • WinWin analyseert haar risico
  • WinWin beslist of zij tot financiering overgaat.

Zodra WinWin besluit om tot financiering bereid te zijn zal zij u een voorstel doen onder welke voorwaarden dat dan zal geschieden. Omdat wij graag persoonlijk kennismaken met al onze klanten, ontvangt u tevens de uitnodiging om het voorstel nog eens persoonlijk door te nemen, vrijblijvend uiteraard.

Uw vordering voorleggen?

Indien u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en uw vordering wilt voorleggen, verzoeken wij u dit te doen middels onze online-module. U kunt ook een e-mail met bijlagen zenden aan info@procesfinanciering.nl, waarin u aangeeft dat u uw vordering in aanmerking wilt laten komen voor procesfinanciering.

Voor andere vragen of opmerkingen kunt u ook contact met ons opnemen.

In de media:

Procesfinanciering in het FD.

In het FD verschijnt een hoofdartikel over het wetsvoorstel massaschadeclaims en procesfinanciering.

Bekijk het artikel ›

Preferred partner:

Laat uw meerwaarde zien.

Dienstverleners die regelmatig met ons samenwerken, kunnen opteren gebruik te maken van ons partnerkeurmerk.

Lees meer ›

Contact:

Meer informatie.

Wilt u weten wat Win-win voor u kan betekenen? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op ›

© 2015 Win-win procesfinanciering. Alle rechten voorbehouden.

Back to Top