WinWin Procesfinanciering

Zien of uw zaak in aanmerking komt?Leg deze nu online aan ons voor

  • WinWin Procesfinanciering

Wat is Procesfinanciering?

Nul risico tegen een iets lagere winstpotentie. Dat is de beste manier waarop het begrip procesfinanciering zich laat omschrijven

En wat kan WinWin Procesfinanciering voor u betekenen?

De almaar stijgende griffierechten, de hoge uurtarieven van advocaten en de kosten van gerechtsdeurwaarders, vormen een steeds hogere drempel bij de keuze om uw recht te halen en de vordering aan de rechtbank voor te leggen. Daar komt bij het risico dat al die gemaakte kosten niet op de debiteur kunnen worden verhaald.

Immers, wanneer blijkt dat de debiteur een kale kip is, of wanneer de vordering wordt afgewezen door de rechtbank, moet de vordering niet alleen worden afgeschreven, maar dienen ook de tot dan gemaakte kosten te worden betaald.

Wanneer u de procedure laat financieren door WinWin Procesfinanciering komen die kosten niet voor uw rekening en worden ze gedragen door WinWin.  Als tegenprestatie laat u WinWin delen  in de opbrengst die wél behaald wordt.

Procederen met WinWin Procesfinanciering is geheel kosteloos

No cure no pay in de zuiverste vorm.
WinWin neemt het risico van de proceskosten en deurwaarderskosten namelijk voor haar rekening. Als vergoeding ontvangt WinWin een deel van de vordering die werd beoordeeld door de rechter, uitsluitend in geval van succes wel te verstaan. Bij geen succes draagt WinWin het risico. Ook eventuele kosten die aan de wederpartij moeten worden vergoed komen alsdan voor rekening van WinWin.

WinWin Procesfinanciering werkwijze

Procesfinanciering door WinWin heeft een simpele werkwijze:

– WinWin beoordeelt iedere aan haar voorgelegde kwestie
– WinWin analyseert haar risico
– WinWin doet u al dan niet een voorstel

Zodra WinWin besluit om tot financiering bereid te zijn, zal zij een voorstel doen onder welke voorwaarden WinWin bereid is de procedure te financieren.

Vordering (online) indienen bij WinWin Procesfinanciering

Wilt u weten of uw vordering in aanmerking komt voor procesfinanciering? U kunt  deze  eenvoudig online indienen. Wanneer de ter beoordeling voorgelegde vordering door WinWin is ontvangen, ontvangt u direct een bevestiging van ontvangst. WinWin streeft ernaar om daarna binnen 14 dagen een voorstel te doen.

Zien of uw zaak in aanmerking komt? Leg hem nu online aan ons voor

online voorleggen

In de media:

Procesfinanciering in het FD.

In het FD verschijnt een hoofdartikel over het wetsvoorstel massaschadeclaims en procesfinanciering.

Bekijk het artikel ›

Preferred partner:

Laat uw meerwaarde zien.

Dienstverleners die regelmatig met ons samenwerken, kunnen opteren gebruik te maken van ons partnerkeurmerk.

Lees meer ›

Contact:

Meer informatie.

Wilt u weten wat Win-win voor u kan betekenen? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op ›

© 2015 Win-win procesfinanciering. Alle rechten voorbehouden.

Back to Top